BYŁA WSZĘDZIE
TAM, DOKĄD CHCESZ
JĄ ZABRAĆ

W SAM RAZ NA
WYPADY NA
MIASTO

SPAKUJ SIĘ I
RUSZAJ W
DROGĘ