Global
Climbing
Day
19.8.23

Wspinaj się z nami, gdziekolwiek jesteś

Dołącz do innych wspinaczy z całej Europy podczas obchodów Światowego Dnia Wspinaczki.

Walls are meant for climbing

Global Climbing Day 19.8.23

Join us around the world to celebrate what it takes to start (or keep) climbing.
The community is waiting—see you on the walls.

#GlobalClimbingDay
#WallsAreMeantForClimbing