WARUNKI SPRZEDAŻY

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

1. Czym jest niniejszy dokument i jakie jest jego znaczenie?

Niniejsze warunki sprzedaży ("Warunki sprzedaży") regulują zakup produktów, które promujemy i sprzedajemy na niniejszej Stronie internetowej ("Produkty") oraz wysyłkę takich produktów w krajach, do których dostarczamy. "Strona internetowa" oznacza stronę znajdującą się pod adresem HTTP://WWW.THENORTHFACE.PL. Dokonując zakupu na niniejszej Stronie internetowej, jesteś proszony/ proszona o potwierdzenie akceptacji Warunków sprzedaży, co jest równoznaczne z zawarciem między Tobą a nami umowy podlegającej niniejszym Warunkom sprzedaży. Pamiętaj, aby przed złożeniem zamówienia na produkty na niniejszej Stronie internetowej ("Zamówienie"), dokładnie przeczytać Warunki sprzedaży .

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, sprawdź naszą stronę FAQ lub skontaktuj się z Działem obsługi klienta, pod adresem wskazanym na naszej stronie KONTAKT.

2. Kim jesteśmy?

W niniejszych Warunkach sprzedaży terminy „VF”, „my”, „MARKA” oraz „nas” oznaczają sprzedawcę Produktów, czyli spółkę z Grupy VF odpowiedzialną za sprzedaż na rzecz konsumentów w kraju wybranym na potrzeby dostawy produktów. Aby poznać dane spółki VF, która będzie sprzedawać Państwu produkty, należy się zapoznać z pełną listą dostępną tutaj. Jeśli dokonali już Państwo zakupu, dane firmy można będzie znaleźć w potwierdzeniu płatności. Można kontaktować się z nami pod adresem podanym na stronie KONTAKT, prowadzonej przez Dział obsługi klienta. Dział Obsługi Klienta jest również obsługiwany przez naszą jednostkę stowarzyszoną, VF NORTHERN EUROPE LTD, z siedzibą rejestrową pod adresem C/O Brodies Llp Capital Square 58 Morrison Street, Edinburgh -SCOTLAND, lub też przez naszego zewnętrznego usługodawcę, Concentrix Services Bulgaria EOOD, z siedzibą rejestrową pod adresem 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bułgaria. Termin „Państwo” oznacza klienta. 

3. Czy opisy Produktów i ceny nie zawierają błędów?

Robimy, co w naszej mocy, aby dopilnować, by informacje na temat Produktów były dokładne i aktualne. Jednak nie gwarantujemy, że opisy lub ceny Produktów nie będą zawierać błędów, ani też że Produkty będą zawsze dostępne, gdy zechcą Państwo złożyć Zamówienie.

Ponadto kolory widoczne na ekranie mogą się różnić w zależności od systemu komputerowego i ustawień, nie możemy więc zagwarantować, że Państwa komputer odpowiednio wyświetli kolory.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji na temat Produktów wyświetlanych w naszej Witrynie, w tym informacji dotyczących cen, opisu i dostępności. Takie zmiany nie wpłyną jednak na Zamówienia, w odniesieniu do których otrzymali już Państwo Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia (zob. poniżej).

4. W jaki sposób mogę dokonać zakupów na niniejszej Stronie internetowej?

Opisujemy tutaj wszystkie etapy niezbędne do dokonania zakupu (w kategoriach prawnych, do zawarcia umowy kupna) na naszej Stronie internetowej. Opisany poniżej proces będzie dostępny w następujących językach, także zależnie od kraju, w którym masz dostęp do naszej Strony internetowej: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki.

Po zakończeniu procesu otrzymasz zawartą z nami umowę; my również będziemy mieć do niej dostęp, jednak bez możliwości wprowadzania zmian.

Krok 1: złóż zamówienie

Aby dokonać zakupu, musisz najpierw złożyć Zamówienie na produkty. Następnie zamówienie musi być przez nas zaakceptowane.

Aby złożyć zamówienie, musisz mieć ukończone 18 lat. Aby dokonać zakupu, musisz wybrać produkty na Stronie internetowej, preferowaną metodę wysyłki, a także inne usługi opcjonalne, a następnie kliknąć przycisk "KUP TERAZ". Nie przyjmujemy zamówień składanych w jakikolwiek inny sposób niż opisany powyżej.

Krok 2: potwierdzamy otrzymanie Zamówienia

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej otrzymasz automatyczny e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia ("Wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia". Wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia zawiera wszystkie szczegóły Twojego zamówienia (tj. nr zamówienia, informacje o produktach, ceny, adres dostawy, koszt dostawy i inne). Należy pamiętać że wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia NIE jest równoznaczna z potwierdzeniem Twojego zamówienia.

Krok 3: potwierdzamy wysyłkę produktów - umowa została zawarta!

Po zaakceptowaniu przez nas zamówienia wysyłamy Ci e-mail potwierdzający wysyłkę wszystkich lub niektórych produktów ("Wiadomość z potwierdzeniem wysyłki").

Po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem wysyłki zamówienie uzyskuje status potwierdzenia, a tym samym zostaje zawarta umowa kupna faktycznie dostarczonych produktów. Na umowę składają się: Twoje Zamówienie; nasze Potwierdzenie otrzymania zamówienia i Potwierdzenie wysyłki; obowiązujące Warunki sprzedaży. Nie mają zastosowania żadne inne warunki.

Wiadomość z potwierdzeniem wysyłki zawiera niemodyfikowalną kopię Warunków sprzedaży obowiązujących w momencie zawarcia umowy kupna, do wykorzystania w razie potrzeby.

Jeżeli zamówienie nie zostanie przyjęte

Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze przyjmować zamówienia, jednak w pewnych przypadkach może zdarzyć się, że zamówienie nie zostanie potwierdzone, na przykład jeśli:

i.         udostępnisz nam niekompletne, nieprawidłowe lub fałszywe informacje dotyczące Twojej tożsamości, wieku, szczegółów płatności, informacji rozliczeniowych, adresu wysyłki;

ii.         na naszej Stronie internetowej wystąpił błąd dotyczący zamówionych produktów, na przykład ich ceny lub opisu;

iii.         nie mamy na stanie zamówionych produktów lub są one już niedostępne;

iv.         Mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zamierzasz odsprzedawać produkty.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktujemy się z Tobą w możliwie jak najszybszym czasie, nie później niż 30 dni od daty zamówienia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Twojego zamówienia ze względu na niedostępność zamówionych produktów, błędną cenę lub błędne informacje na naszej Stronie internetowej, dokonamy zwrotu pieniędzy wpłaconych ewentualnie za produkty, których dotyczyły takie błędy.

5. Jak mogę zapłacić za produkty?

Akceptujemy różne metody płatności za zakupy dokonane na naszej Stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w naszych WARUNKACH PŁATNOŚCI.

6. Kiedy zostaną dostarczone produkty? Czy mogę śledzić moją przesyłkę?

Oferujemy szeroki wybór opcji dostawy, dając Ci możliwość wyboru najlepiej odpowiadającego Twoim potrzebom. Dla poszczególnych opcji dostawy mogą obowiązywać odrębne warunki i różne opłaty. Więcej szczegółów znajdziesz w naszych WARUNKACH DOSTAWY.

Wysyłkę swoich produktów możesz śledzić klikając link "Sprawdź status swojego zamówienia", umieszczony w Wiadomości z potwierdzeniem wysyłki. Link ten przekieruje Cię na stronę kuriera, pamiętaj, że nie jesteśmy jej administratorem.

7. Chcę zwrócić produkt zakupiony na tej stronie. Jak mam postępować?

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu dokonanego w THE NORTH FACE®, zrozumiemy jednak, jeśli będziesz chciał/ chciała zwrócić wybrane lub wszystkie produkty. Jeśli nie jesteś zadowolony/ zadowolona lub po prostu zmieniłeś/ zmieniłaś zdanie, możesz zwrócić zakupione produkty w ciągu 30 dni od ich otrzymania (prawo odstąpienia od umowy).

Ponadto możesz zwrócić wadliwe produkty w ciągu 2 lat (rękojmia dla dóbr konsumpcyjnych).

W obu przypadkach przysługuje Ci prawo do zwrotu pieniędzy. Wszystkie szczegóły, warunki oraz instrukcje dotyczące zwrotu znajdują się na naszej stronie WARUNKI ZWROTU

8. Z kim mogę się kontaktować w przypadku problemów z zakupem lub produktem, lub jeśli chcę złożyć reklamację? Czy THE NORTH FACE® zapewnia posprzedażną obsługę klienta?

W przypadku wystąpienia problemów lub jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą produktu lub zakupu dokonanego na niniejszej Stronie internetowej, lub jeśli po prostu potrzebujesz pomocy po sprzedaży, możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany stronie KONTAKT, administrowanej przez nasz Dział obsługi klienta.

Dział Obsługi Klienta jest również obsługiwany przez naszą jednostkę stowarzyszoną, VF NORTHERN EUROPE LTD, z siedzibą rejestrową pod adresem C/O Brodies Llp Capital Square 58 Morrison Street, Edinburgh -SCOTLAND, lub też przez naszego zewnętrznego usługodawcę, Concentrix Services Bulgaria EOOD, z siedzibą rejestrową pod adresem 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bułgaria.

9. Na czym polega odpowiedzialność THE NORTH FACE® na wypadek problemów z zakupem lub produktem?

Nasza odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieznaczne zaniedbanie, niezależnie od gruntu prawnego, na jakim do takich zaniedbań doszło, ogranicza się do następujących działań: (i) jesteśmy odpowiedzialni do wysokości przewidywanych szkód typowych dla tego typu umów, spowodowanych naruszeniem istotnych zobowiązań umownych; (ii) nie ponosimy odpowiedzialności za nieznaczne zaniedbania w zakresie jakichkolwiek zobowiązań.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności prawnej i odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku obrażeń ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania dla przypadków, dla których spółka VF przyjęła konkretne zobowiązania z tytułu gwarancji. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do naszej odpowiedzialności za koszty daremne.

W każdym przypadku jesteś zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań w celu uniknięcia szkód.

Należy również pamiętać, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia lub nieudane wywiązanie się z naszych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli przyczyną takich opóźnień lub nieudanego wywiązania się są wszelkie okoliczności niezależne od nas i leżące poza naszą racjonalną kontrolą, w tym na przykład klęski żywiołowe, wojny lub rozruchy, strajki, interwencje rządu problemy po stronie naszego dostawcy/ naszych dostawców, nieprawidłowo dostarczone przez Ciebie informacje lub niedokonanie należnych płatności. Będziemy Cię informować o takich nieprzewidzianych zdarzeniach, jak najszybciej po ich wystąpieniu, i dołożymy wszelkich starań, aby w możliwie jak najszerszym zakresie zmniejszyć ich wpływ na efekty naszego działania. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 2 tygodnie, będziesz uprawniony/ uprawniona do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu pieniędzy.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta, takie jak prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do bezpłatnej gwarancji dla wadliwych towarów, o czym mowa w powyższym punkcie 7, a także żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wyklucza ani nie ogranicza żadnej odpowiedzialność firmy THE NORTH FACE®, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Czy na niniejszej Stronie internetowej są gromadzone i przetwarzane moje dane osobowe? Dlaczego? Jak?

Składając zamówienie wyrażasz zgodę na to, abyśmy przechowywali, przetwarzali i wykorzystywali Twoje dane osobowe w celu przetwarzania zamówienia. Twoje informacje przetwarzamy zgodnie z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

11. Korzystanie z naszej Strony internetowej

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania ze Strony internetowej, dostępnym TUTAJ.

12. Jakie prawo reguluje niniejsze przepisy? I jaki jest sąd właściwy w przypadku sporów? Czy THE NORTH FACE® ma własny kodeks postępowania?

Niniejsze Warunki sprzedaży są we wszystkich aspektach regulowane przepisami kraju dostawy, mającymi zastosowanie w przypadku Państwa Zamówienia, bez względu na normy kolizyjne, w tym w szczególności przepisami prawa miejscowego, wdrażającymi Dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Sądy właściwe z tego samego kraju będą mieć wyłączną jurysdykcję we wszystkich sporach wynikających z zakupów dokonanych w tej Witrynie lub wynikających z dowolnego Produktu, za wyjątkiem prawa do wszczęcia postępowania w zwyczajowym miejscu pobytu lub miejscu stałego zamieszkania konsumentów, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

13. Karty podarunkowe

Karty podarunkowe The North Facemożna kupić w naszych sklepach i na stronach internetowych w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Niederlandach, Polsce, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Karty podarunkowe The North Facesą również dostępne w sprzedaży online tylko w Czechach, Portugalii, Finlandii i Luksemburgu.

Karty podarunkowe są ważne przez 3 lata od daty zakupu. Jeśli Kartę podarunkową zakupiono w jednym z naszych sklepów lub na stronie internetowej lub została przekazana w formie prezentu lub zamiast zwrotu gotówki (Warunków zwrotu - sekcja ROLO), możesz ją zrealizować tylko w tym samym kraju, w którym dokonano zakupu. (lokalizacji sklepu).

Proszę zachować numer Karty podarunkowej i kod kreskowy w stanie nienaruszonym i czytelnym. Realizacja karty podarunkowej może być niemożliwa, jeśli numer/kod kreskowy będzie nieczytelny.

Proszę chronić swoją kartę podarunkową i nie udostępniać jej nikomu, jeśli nie zamierzasz upoważnić takiej osoby do jej realizacji. The North Face nie weryfikuje, czy Karta podarunkowa jest używana przez pierwotnego odbiorcę.

Karty upominkowe są wystawiane na minimalną kwotę 24 euro (24 funty szterlingi) i maksymalną kwotę 500 euro (450 funtów szterlingów).

Jeśli saldo karty podarunkowej jest niewystarczające, można użyć innej formy płatności za pozostałą kwotę (np. karty kredytowej).

Koszt zwracanych przedmiotów zakupionych przy użyciu karty podarunkowej zostanie zwrócony na oryginalną kartę podarunkową. W przypadku zwróconych przedmiotów zakupionych przy użyciu karty podarunkowej i innej formy płatności obie zostaną zwrócone wraz z odpowiadającymi im kwotami.

Karty podarunkowe nie mogą być wymieniane na gotówkę lub inną formę płatności, ani w całości, ani w części, ani zwracane w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia. Karty podarunkowe nie mogą być wykorzystywane do zakupu kolejnej karty podarunkowej.

* * * * * * *

WARUNKI SPRZEDAŻY - WARUNKI DOSTAWY

 

Oferujemy kilka opcji dostaw produktów zakupionych na naszej Stronie internetowej. Możesz wybrać jedną z nich, odpowiednio do konkretnych potrzeb. 

1) Dostawa standardowa:

 • Usługa bezpłatna, dostawa w ciągu 2-5 dni roboczych.
 • Dostawa od poniedziałku do piątku (w Wlk. Brytanii od poniedziałku do soboty), w godzinach roboczych.
 • Przy finalizowaniu transakcji należy wybrać Standardową dostawę
 • Zatwierdzając wybierz Dostawę standardową.
 • Zamówienia złożone do godziny 11:00 (GMT), od poniedziałku do piątku, będą wysyłane tego samego dnia.

2) Darmowa dostawa do UPS Access Point 

 • Dostępna wyłącznie w następujących krajach: Belgia i Luksemburg.
 • Usługa BEZPŁATNA, dostawa w ciągu 3–5 dni roboczych. 
 • Odbiór możliwy przez 7 dni w tygodniu z zatwierdzonych lokalizacji UPS.
 • Przy finalizowaniu transakcji należy wybrać punkt odbioru.
 • Zamówienia złożone z zaznaczeniem dostawy do UPS Access Point są wysyłane kolejnego dnia roboczego

Punkty odbioru:

 • Dostępne tylko w następujących krajach: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Polska, Portugalia i Luksemburg
 • Usługa bezpłatna, dostawa w ciągu 2-5 dni roboczych
 • Odbiór 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia sklepu.
 • Zamówienia złożone do godziny 11:00 (GMT), od poniedziałku do piątku, będą wysyłane tego samego dnia.

 

3) BEZPŁATNA opcja „Kliknij i odbierz” w sklepie TNF: 

 • Dostępna wyłącznie w następujących krajach: Berlin (DE), Birmingham (UK), Kopenhaga (DK), Kingston (UK), Mediolan (IT).
 • BEZPŁATNA dostawa do miejscowego sklepu TNF w ciągu 1–2 dni roboczych.
 • Odbiór możliwy przez 7 dni w tygodniu, w zależności od godzin otwarcia placówki. Gdy zamówienie będzie gotowe do odbioru, adresat otrzyma stosowne powiadomienie pocztą elektroniczną.
 • Przy finalizowaniu transakcji należy wybrać punkt odbioru.
 • Zamówienia w opcji „Kliknij i odbierz” złożone do godz. 11:00 są wysyłane z naszego magazynu tego samego dnia, wyłącznie w dni robocze

Dostawa ekspresowa:

 • Szybka dostawa w ciągu 1-2 dni roboczych.
 • Dostawa od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych.
 • Zatwierdzając wybierz Dostawę ekspresową, z opłatą uzależnioną od rynku.
 • Zamówienia ekspresowe, złożone do godziny 11:00 (GMT), od poniedziałku do piątku, będą wysyłane tego samego dnia.

 

Śledzenie przesyłek

Wysyłkę swoich produktów możesz śledzić klikając link "SPRAWDŹ STATUS SWOJEGO ZAMÓWIENIA" umieszczony w Wiadomości z potwierdzeniem wysyłki. Łącze to przekierowuje do witryny firmy kurierskiej, która jest poza naszą kontrolą.

Ważne:

 • Dążymy do tego, by realizować dostawy w wyżej podanych terminach, jednakże nie możemy gwarantować faktycznych dat realizacji, ponieważ przesyłki są obsługiwane przez osoby trzecie, a terminy mogą ulegać zmianom ze względu na lokalne święta.
 • Ostatnia gwarantowana data dostawy w okresie Bożego Narodzenia: aby mieć pewność, że dostawa nastąpi przed Bożym Narodzeniem, zamówienie należy złożyć do 20 grudnia (o ile nie podano inaczej).
 • Po zatwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 • Kurier zostawia awizo w skrzynce pocztowej, jeśli pod podanym adresem dostawy nie zastanie nikogo, kto mógłby potwierdzić przyjęcie przesyłki. 
 • W momencie odbioru produktów wchodzisz w ich prawne posiadanie i przejmujesz ryzyko ich ewentualnej utraty.
 • Wszystkie produkty wysyłamy z naszych magazynów z Sint Niklaas w Belgii.

Dostarczamy tylko do następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Francja, Finlandia, Niemcy, Holandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną i Wyspą Man).

Nie realizujemy dostaw: na Brytyjskich Terytoriach Zamorskich, na Wyspach Normandzkich, do Gibraltaru, do urzędów pocztowych armii brytyjskiej, do Livigno, do Campione d'Italia, do Watykanu i do Republiki San Marino, na Holenderskich Terytoriach Zamorskich, na Francuskich Terytoriach Zamorskich, do Ceuta i Melilla, do Andory, na Wyspy Kanaryjskie, do Busingen, na Helgoland, na Wyspy Alandzkie, na Wyspy Owcze, na Grenlandię, na Azory i do skrytek pocztowych.

Po wysyłce produktów z naszego magazynu wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki.

* * * * * * *

WARUNKI SPRZEDAŻY - WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Akceptujemy następujące metody płatności za zakupy dokonane na naszej Stronie internetowej.

 • VISA, karty kredytowe/ debetowe
 • MASTERCARD, karty kredytowe/ debetowe
 • AMERICAN EXPRESS
 • VISA ELECTRON
 • MAESTRO
 • PAYPAL
 • SOFORT (tylko w Austrii i w Niemczech)
 • KLARNA (tylko W Austrii, Niemczech i Szwecji)
 • GIROPAY (tylko w Niemczech)
 • Carte Bleu Online (tylko we Francji)
 • Przelewy (P24) (tylko w Polsce)
 • Ideal (tylko w Holandii)
 • BANCONTACT (tylko w Belgii)

Płatność należy uregulować w walucie wskazanej w zamówieniu przed jego przesłaniem.

Twoje produkty zostaną dostarczone po uregulowaniu płatności (zamówienia z metodą płatności Klarna są wysyłane jeszcze przed rozliczeniem płatności). Jeśli nie otrzymamy płatności w rozliczonych środkach w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. Zamówienia opłacane przez P24 będą anulowane po 14 dniach; zamówienia opłacane za pośrednictwem jakiejkolwiek innej formy przedpłaty będą anulowane, jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana na naszym koncie w ciągu 1 dnia.

Płatność kartą kredytową/ debetową

W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową, dane karty należy podać podczas składania zamówienia.

Podczas składania zamówienia skontaktujemy się z wystawcą karty, z prośbą o zezwolenie na użycie karty do zapłaty za produkty. Jeśli wystawca karty kredytowej nie wyda autoryzacji na użycie karty do zapłaty za zamówione produkty, nie przyjmiemy Twojego zamówienia, a tym samym zamówione produkty nie zostaną dostarczone. Po uzyskaniu od wystawcy karty kredytowej lub debetowej zgody na użycie karty, dokonujemy blokady koniecznych środków do czasu zakończenia procesu zakupu lub jego anulowania. Do momentu zakończenia procesu zakupu z karty nie zostaje pobrana żadna kwota. Czas oczekiwania na zgodę może trwać od 3 do nawet 7 dni w przypadku anulowania zamówienia. W takich przypadkach nie zostaną dokonane żadne faktyczne opłaty, a środki zostaną ostatecznie zwolnione. Skontaktuj się z wystawcą karty kredytowej/ debetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących zgody na transakcję.

Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania tożsamości posiadacza karty kredytowej lub debetowej przez zażądanie odpowiedniej dokumentacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo na naszej Stronie internetowej i aby zapobiegać oszustwom. Wszystkie transakcje dokonywane na naszej Stronie przy użyciu kart kredytowych i debetowych są przetwarzane przez Worldpay Limited, bezpieczną bramę internetową, odpowiedzialną za utrzymanie i automatyczną bezpieczną obsługę informacji dotyczących szczegółów płatności. Pamiętaj, że w dowolnym momencie i według własnego uznania możemy ograniczyć wysyłkę do określonych krajów lub destynacji, jeśli uznamy, że są one narażone na wysokie ryzyko oszustwa.

Płatność za zamówienie pobieramy zwykle po potwierdzeniu wysyłki danych produktów. Jeśli jako metodę dostawy wybiorą Państwo odbiór produktu dostępnego w sklepie w ciągu 1-2 dni, płatność za Państwa zamówienie pobierzemy po odebraniu przez Państwa produktów w sklepie.

Płatność przez Paypal

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal zostaniesz poproszony/ poproszona o zalogowanie się na konto PayPal za pomocą adresu e-mail i hasła, w celu potwierdzenia płatności. 

Płatność przez AMP

Płatność za zamówienie pobieramy zwykle w momencie potwierdzenia wysyłki produktów. Jeśli jednak preferują Państwo i wybiorą jedną z naszych alternatywnych metod płatności (AMP), wymagającą pobrania płatności z góry, płatność pobierzemy w momencie potwierdzenia zamówienia.

W wyjątkowych sytuacjach już po opłaceniu zamówienia za pośrednictwem AMP może się okazać, że zamówione produkty są niedostępne – w takim wypadku niezwłocznie o tym powiadomimy i zwrócimy całą wpłaconą kwotę.

 

AMP obejmują:

            PAYPAL

            SOFORT

            KLARNA

            GIROPAY

            IDEAL

            P24

            BANCONTACT 

 

* * * * * * *

WARUNKI SPRZEDAŻY - WARUNKI ZWROTÓW

 

Zasady dokonywania zwrotów w THE NORTH FACE®

Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli nie jesteś zadowolony/ zadowolona z otrzymanych produktów lub po prostu zmieniłeś/ zmieniłaś zdanie o ich zakupie po wysłaniu Ci potwierdzenia zamówienia, możesz zwrócić towar w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia dostawy produktów, i otrzymać zwrot wpłaconych środków.

Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy nie wiąże się z żadną karą czy koniecznością podania powodu odstąpienia.

Należy pamiętać, że dopóki produkty pozostają w Państwa posiadaniu, są Państwo odpowiedzialni za ich bezpieczne przechowanie i utrzymanie w dobrym stanie.

W przypadku zwrotu z powodu zmiany decyzji (prawo odstąpienia od umowy), otrzymasz całkowity zwrot pieniędzy, z wyjątkiem kosztów dostawy ekspresowej, jeśli wybrałeś tę metodę wysyłki.

Nie uznajemy prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów, które zamówiłeś w wersji spersonalizowanej (na przykład z użyciem kolorów, materiałów, monogramów), dzięki dostępnej tutaj naszej funkcjonalności DYO. Oczywiście można zwrócić produkty DYO w przypadku, gdy są wadliwe.

Gwarancja prawna w przypadku wadliwych towarów

Oprócz praw, o których powyżej, uznajemy ustawową 2-letnią (lub przez okres dłuższy, który mogą wyznaczać przepisy prawa miejscowego) gwarancję na wady towarowe. Jako produkt "wadliwy" rozumie się produkt uszkodzony lub obarczony wadą produkcyjna bądź materiałową w ciągu 2 lat od zakupu. Należy pamiętać, że produkty uszkodzone na skutek użytkowania nie są uznawane za wadliwe.

Produkt wadliwy można zwrócić w ciągu 2 lat od otrzymania, uzyskując pełen zwrot pieniędzy, w tym wszelkie koszty ewentualnej wysyłki.

W przypadku otrzymania nieprawidłowego (innego niż wyświetlany na stronie sklepu The North Face) lub uszkodzonego artykułu, możesz go zwrócić w ciągu 30 dni od daty wysyłki. Należy postępować zgodnie ze standardowym procesem zwrotów, a w rubryce Powód zwrotu zaznaczyć "Produkt jest wadliwy".
Po upływie 30 dni przysługujących na zwrot, w przypadku wadliwego produktu masz 2-letnią gwarancję, rozpoczynającą swój bieg od daty zamówienia, dającą ci podstawę do roszczeń gwarancyjnych. Prosimy o kontakt z naszym DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA, gdzie nasi pracownicy pomogą Ci zwrócić wybrany/ -e artykuł/ -y.

W jaki sposób dokonać zwrotu?

1) Utwórz "formularz zwrotu"

Wejdź na stronę SPRAWDŹ STATUS SWOJEGO ZAMÓWIENIA, wprowadź numer zamówienia i swój adres e-mail, a następnie kliknij ‘Utwórz zwrot’ (zarejestrowani klienci mogą przejść do historii zamówienia klikając TUTAJ). Zaznacz pozycje, które chcesz zwrócić, preferowaną metodę zwrotu (przenieś i upuść myszką do wybranego punktu odbioru lub do przewoźnika), a także zaznacz okienko przy odpowiednim powodzie zwrotu. Następnie wydrukuj wypełniony formularz.

2) Spakuj produkty wraz z formularzem zwrotu

Spakuj produkty do oryginalnego pudełka (można użyć innego pudełka, ale w miarę możliwości zachęcamy do recyklingu) i naklej nowy adres, upewniając się, że poprzedni jest dokładnie zakryty.

3) Dostarcz przesyłkę lub przekaż ją przewoźnikowi

Dostarcz swoją przesyłkę zwrotną do wybranego punktu odbioru lub zaczekaj na odbiór przez przewoźnika w uzgodnionym terminie.

4) Zaczekaj na potwierdzenie zwrotu i zwrot pieniędzy

Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem prawidłowego zwrotu zamówienia do naszego magazynu i dokonania zwrotu pieniędzy (w ciągu 2-4 dni roboczych).

W razie jakichkolwiek pytań, odwiedź na naszą stronę ZWROT FAQ. W razie jakichkolwiek uwag dotyczących procesu zwrotu, możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT.

* * * * * * *